8719

Kore'nin Nüfusu

Kore Nüfusu

2009 itibariyle Kore Cumhuriyeti’nin nüfusu 47,747,000’dir. Kilometre kare başına yaklaşık 490 kişi yaşamaktadır. Diğer yandan Kuzey Kore’nin nüfusu 2009 itibariyle 24,300,000 kişiden oluşmaktadır. Bir zamanlar önemli bir sosyal sorun olarak gösterilen hızlı nüfus artışının, özellikle gelişmekte olan ülkeler için olumsuz sonuçlar doğurabileceği belirtilmiştir.

Ancak bu tür korkular Yarımada’yı fazla etkilememiştir. Başarılı aile planlaması programlarının uygulanmasıyla birlikte son yıllarda hızlı nüfus artışının önüne geçilmiştir. 65 yaş ve üzeri kişiler 2009 yılında 5.19 milyon kişidir ve bu toplam nüfusun %11’ine denk gelmektedir.