8719

Kore'de Din ve İnanışlar

Budizm
272765_1_2

Budizm ile Kore ilk olarak 372 yılında Goguryeo Krallığı hüküm sürerken Kral Sosurim zamanında tanışmıştır. Daha sonra Budizm, Baekje ve Silla krallıklarında da güçlü bir etki yaratmıştır. Bulguska Manastırı ve Seukgram Grotto bu dönemlerde yapılan, Budizmin önemini sergileyen ve günümüzde UNESCO tarafından kültürel miras sayılan yapılardır. Tarih boyunca Kore kültürünü önemli ölçüde etkisi altına alan Budizm’in izleri ülkedeki birçok bina, heykel, resim ve el yapımı aletlerde görülebilmektedir.


Protestan & Katolik İnanışlar
272765_1_8

Protestanlık Kore’ye 1882 Kore-Amerikan antlaşmasının imzalanmasından sonra girmiştir. Hristiyanlığın Joseon toplumunun temel değerleriyle çelişmesinden dolayı bu dine inanlar ilk yıllarda yoğun şekilde yargılanmışlardır. Ancak Japonlara karşı koloni karşıtı aktiviteler ve kiliselerin eğitimi özendirmesi gibi politikalar nedeniyle Hristiyanlar git gide toplumda daha fazla kabul görmeye başlamışlardır. Günümüzde Kore kiliseleri Hristiyanlığı yaymakta olup nüfusun yaklaşık dörtte biri Hristiyandır. Katolizm ise Kore’ye ilk kez batının bir akademik teorisi olarak gelmiştir. Kore’nin Çin’e yaptığı vergi meseleleriyle ilgili yolculuklar sırasında misyonerlikle ilgili kitaplar Kore’ye getirilmiştir. 1784’te Beijing’de ilk Koreli vaftiz edilmiş ve Kore’ye bir kilise kurma amacıyla dönüş yapmıştır. Hükümet tarafından zor durumda bırakılmasına karşın birçok kişi Katolik kilisesine katılmıştır. Günümüzde Kore’de yaklaşık iki milyon kişi Katolik inancına sahiptir.
Konfüçyüsçülük
272765_1_5

Konfüçyüsçülük eski Kore’nin yaygın felsefelerinden birisidir ve Kore halkının yaşamında önemli değişiklikler yapmış, Kore insanını etkilemiştir. Kore’nin ahlaki geleneklerini, yaşam tarzını ve ulusal kanunlarını yönlendirmiştir. Joseon hanedanlığı sırasında oldukça önemli olan bu akım pratik öğrenmenin yolunu açmıştır. Kore insanının doğasına ve bilincine derin olarak işlemiş bu felsefe günümüzde de etkilerini taşır. Bunlardan birisi Jongmyo Mabedi’nde yapılan Jongmo Jerye, bir diğeri ise Konfüçyüs ve diğer alimlerin disiplinlerinin anıldığı Seokjon Daeje ritüelleridir.Şamanizm
272765_1_6

Çeşitli şamanistik öğretiler Kore yaşam stilinde rahatlıkla görülebilmektedir. Modern şamanizm eski zamanlardaki folk inanışlarına oldukça benzemektedir zira bu felsefe Budist geleneklerinden fazla etkilenmemiştir. İlk tarikatların ritüelleriyle yakından alakalıdır. Bugün bile Şamanizim, Kore’de insanlarla ruhlar arasında iletişim kurarak kişilerin problemlerini çözmeye dayalı bir felsefedir. Bu temel prensip çeşitli şamanistik ayinlerde günümüzde de görülebilir